Välkommen!

Sommaren är snart här

Vi har lediga bryggplatser

Kontakta pia.mykkanen@enebybk.se för mer information

*****

Arbetsplikt 2018

Kolla in oss på Facebook

”Säker

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.

För dig som är medlem i en båtklubb som certifierats med Säker Hamn, får du som medlem rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.

Besök oss på

 

 

Om Eneby Båtklubb

Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km söder om Södertälje. 
Eneby Båtklubb bildades 1978 och har ca 230 medlemmar. 
Eneby Båtklubb är ansluten till Sörmlandskustens Båtförbund och därmed anslutet till Svenska Båtunionen.
Eneby Båtklubb är en ideell allmännyttig båtlivsfrämjande förening.

Klubbens ändamål
Eneby Båtklubbs ändamål är att främja konsten att hantera fritidsbåtar, väcka och höja intresset för sjön och sjösporten. 
Klubben skall stödja dess medlemmar samt verka för goda hamn- och uppläggningsmöjligheter för medlemmarnas båtar. 
Eneby Båtklubb har en styrelse på nio personer varav sju ordinarie medlemmar samt två suppleanter. Klubben har ett allmänt årsmöte i februari samt månatliga styrelsemöten första tisdagen i månaden.
Eneby Båtklubb arrenderar marken och rätten att disponera vattnet för bryggor av Södertälje kommun. 
Information till medlemmarna sker genom utskick med post, via e-mail samt på vår hemsida.

Adress:
Eneby Båtklubb
Box 81
151 21 SÖDERTÄLJE