Kalendarium

Eneby Båtklubb


 

 

KALENDARIUM 2018 ENEBY BÅTKLUBB


 

  

JANUARI

09) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan 

 

FEBRUARI

06) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan

27) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan

27) Arbetspliktslistor sammanställs  Förlängt datum

 

MARS

06) Årsmöte 19.00

06) Vaktlistor klara, förlängt datum

06) Konstitutionsmöte 

 

APRIL

03) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan

03) Sjösättningslistor läggs ut i klubbstugan

21) Arbetsplikt 09.00 - 15.00 Y-bommar

22) Arbetsplikt 09.00 - 15.00 Y-bommar

28) Arbetsplikt 09.00 - 15.00

29) Arbetsplikt 09.00 - 15.00

 

MAJ

02) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan

05) Sjösättning 07.45 - 

06) Sjösättning 07.45 -

19) Sjösättning 07.45 -

27) Arbetsplikt Långö

28) Arbetsplikt Långö 

27) Arbetsplikt 09.00 - 15.00 

 

JUNI

05) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan

09) Städdag för alla klubbens medlemmar 09.00 - 15.00

22) Midsommarfirande på Långö

 

JULI        -----------------

 

AUGUSTI

14) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan

18) Kräftskiva på Långö

20) Torrsättningslistor läggs ut i klubbstugan

25) Arbetsplikt 09.00 - 15.00

26) Arbetsplikt 09.00 - 15.00

 

SEPTEMBER

04) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan

08) Arbetsplikt 09.00 - 15.00

09) Arbetsplikt 09.00 - 15.00

15) Arbetsplikt 09.00 - 15.00

16) Arbetsplikt 09.00 - 15.00

23) Torrsättningslistor samlas in och sammanställs

 

OKTOBER

02) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan

13) Torrsättning 07.45 -

14) Torrsättning 07.45 -

20) Torrsättning 07.45 -

21) Torrsättning 07.45 -

28) Städdag för alla klubbens medlemmar 09.00 - 15.00

Arbetsplikt 09.00 - 15.00, y-bommar och förtöjningar tas ur vattnet

 

NOVEMBER

06) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan   

 

DECEMBER

04) Styrelsemöte 19.00 klubbstugan 

 

Årets händelser är avbockade! 

Väl mött för ett nytt trevlig år!