Styrelsen

Eneby Båtklubb


Styrelseuppdrag 2018

 

Ordförande

Kenneth Frisk MÖLNBO

kenneth59frisk@gmail.com

070 888 72 58

Kontakter med myndigheter. Planera framtida verksamhet. Försäkringsfrågor. Ö-fogde.

 

Kassör

Pia Mykkänen SÖDERTÄLJE

pia.mykkanen@enebybk.se

076 168 31 44

Medlemsregister. Nycklar.

 

Sekreterare

Stefan Andersson JÄRNA

stefan.andersson@enebybk.se

073 823 22 17

Ö-fogde. Sjö-/torrsättning. Truckförare.

 

Vice ordförande

Stefan Grundemark JÄRNA

stefan.grundemark@enebybk.se

073 595 28 52

Vaktplikt. Hemsidan.

 

Ledamot

Anders Karlsson JÄRNA

anders.karlsson@lantmannen.com

0709 27 80 13

Brandskyddsansvarig. Brickor/Nycklar.

 

Ledamot

Paul Boutros SÖDERTÄLJE

paul.boutros@enebybk.se

073 65 96 888

Arbetsplikt.

 

Ledamot

Hendrik Altink JÄRNA

hendrik@altink.se

0703236722

Hamnområdet Yttereneby.

 

Suppleant

Åke Nord JÄRNA

ake.nord@enebybk.se

070 328 85 86

Hamnområdet Yttereneby.

 

Suppleant

Indrek Parts JÄRNA

indrek.parts@enebybk.se

076 081 20 68

Bryggansvarig.

 

Adjungerad

Christer Drysén JÄRNA

christer.drysen@enebybk.se

0739731325

Vaktplikt.

 

Adjungerad

Stefan Hjalmarsson

Truckansvarig.

 

 

 

Valberedningen

Ulf Hansson

070 718 64 54, 070 775 47 21

 

Anders Lärka

070 653 98 29