ENEBY BÅTKLUBBs sommarhamn på Långö

N58o 54´,35  E17o 39´,62

För att alla skall trivas krävs att samtliga besökare använder sitt förnuft