Masthantering

När du mastat av din båt skall du omgående ta hand om masten, ta bort

spridare och andra utskjutande föremål så att den tar så lite plats som

möjligt, därefter placerar du den i ett mastfack. Lätta master skall ligga i

de övre facken!

Vid påmastning tar du fram masten och gör den klar samma dag som du

mastar på, ta inte båten till kranen förrän masten är klar. Låt aldrig din

mast ligga på planen längre tid än som går åt för att göra i ordning den.

Bommen får inte förvaras i mastfacket!

Masten skall vara märkt med namn och medlemsnummer.