Styrelsen

Styrelseuppdrag 2018

 

ANSVARSOMRÅDEN

 

Ordförande:

Kenneth Frisk MÖLNBO

kenneth59frisk@gmail.com

070 888 72 58

Kontakter med myndigheter, Planera framtida verksamhet, Försäkringsfrågor, Ö-fogde

 

Kassör:

Pia Mykkänen SÖDERTÄLJE

pia.mykkanen@enebybk.se

076 168 31 44

Medlemsregister, nycklar

 

Sekreterare:

Stefan Andersson JÄRNA

stefan.andersson@enebybk.se

073 823 22 17

Ö-fogde, Sjö-/torrsättning, truck

 

Vice ordförande:

Stefan Grundemark JÄRNA

stefan.grundemark@enebybk.se

073 595 28 52

Vaktplikt, hemsidan

 

Ledamot:

Anders Karlsson JÄRNA

anders.karlsson@lantmannen.com

0709 27 80 13

Brandskyddsansvarig, Brickor/Nycklar

 

Ledamot:

Paul Boutros SÖDERTÄLJE

paul.boutros@enebybk.se

073 65 96 888

Arbetsplikt

 

Ledamot:

Hendrik Altink JÄRNA

hendrik@altink.se

0703236722

Hamnområdet Yttereneby

 

Suppleant:

Åke Nord JÄRNA

ake.nord@enebybk.se

070 328 85 86

Hamnområdet Yttereneby

 

Suppleant:

Indrek Parts JÄRNA

indrek.parts@enebybk.se

076 081 20 68

Bryggansvarig

 

Adjungerad

Christer Drysén JÄRNA

christer.drysen@enebybk.se

0739731325

Vaktplikt

 

Adjungerad

Stefan Hjalmarsson

Truckansvarig

 

Adjungerad:

Valberedningen

Ulf Hansson

070 718 64 54, 070 775 47 21

 

Anders Lärka

070 653 98 29

Webmaster

webmaster@enebybk.se