Miljö

Kommunens miljöförvaltning, som har att tänka på och samordna all miljöverksamhet inom Södertälje kommun, börjar ställa allt högre krav på båtklubbarna. Detta är helt riktigt och klubben stöder den verksamheten full ut. Detta ställer också krav på såväl klubben som Dig som enskild medlem.

Kommunen, och dess bolag, som hanterar avfallet, driver fråga på två sätt. Man använder förelägganden och straffavgifter för brott mot reglerna. Detta medför att det i slutändan ar Du, som medlem i klubben som måste göra arbetet och betala kostnaderna. Det finns ingen annan som gör det åt Dig.

 

Av detta följer några enkla regler

De straffavgifter som Telge Återvinning debiterar för felaktig källsortering är inte obetydliga. En liten radioapparat som påträffas bland grovavfallet debiteras med 2000:-.

 

Miljörelaterade länkar:

Telge Återvinning

Sjöfartsverkets syn på avfallshantering i hamnar