Arbetsplikten

ARBETSPLIKT 2018

 

Nedan följer datum för arbetsplikt 2018.

Tider för samtliga dagar är 9.00-15.00.

Vissa dagar är speciella arbeten bestämda, se efter om du kan bidra med något extra då.

Klubben står inte för fika eller mat, så ta med detta.

Klä på dig efter väder, vi är utomhus under hela dagen.

 

OBS! Du behöver anmäla dig före den 28 februari 2018

 

21 April Y-bommar

22 April Y-bommar

28 April

29 April

 

27 Maj

27-28 Maj Långö, anmälan görs till Kenneth Frisk via mail till kenneth.frisk@skargardsstiftelsen.se

 

09 Juni – Städdag samtliga medlemmar (Obligatorisk)

 

25 Augusti

26 Augusti

 

8 September

9 September

15 September

16 September

 

28 oktober – Städdag samtliga medlemmar (Obligatorisk)

28 oktober Y-bommar tas upp inkl. förtöjningar!

 

Anmälan sker till Paul via mail paul.boutros@enebybk.se

 

 

Eneby Båtklubb

org.nummer: 802419-2976

www.enebybk.se

Box 81

bankgiro: 282-5453

info@enebybk.se

151 21 SÖDERTÄLJE

säte: Södertälje Kommun