Långö

Eneby Båtklubb

Välkommen till Långö


58 54.3 N 17 39.6 E


Eneby Båtklubb arrenderar en bit av Långö, sydväst om Mörkö, som sin klubbholme. Där finns plats för ca 30 båtar, bastuflotte, grill, möjlighet till camping, sophus och toaletter. Färskvatten saknas.


För att alla ska trivas krävs att samtliga besökare använder sitt förnuft.

  • Följ pilarna så finner du torrtoaletten
  • När du grillat färdigt så töm kvarvarande grillkol i vattnet i viken
  • Tänk på brandfaran
  • I soptunnorna ska endast hushållssopor slängas
  • Ved till bastun tar du med dig


Ta gärna en promenad på vår fina ö, men var rädd om den!


Vår Ö-fogde heter Kenneth Frisk. Om du har några frågor, kontakta gärna honom.

Tel. 070-888 72 58