Arbetsdagar

Eneby Båtklubb

KOMMANDEN ARBETSDAGAR ÄR:


Lördagen den 26 september och

söndagen den 27 september

Samling kl. 9:00


Anmäl dig till via BAS eller direkt till styrelsen. 


ÖVRIGA ARBETSDAGARNA UNDER ANDRA HALVÅRET 2020 ÄR FÖLJANDE:


24-25 OKTOBER


SAMT STÄDDAG DEN 31 OKTOBER

Detta behöver bland annat göras: 


Städa utetoaletterna.


Städa klubhuset.

 

Ta ner den större brygglampan längst ut på C-bryggan.

 

Sortera upp grejer från golvet till de nya hyllorna i skjulet. Märka upp.


Klippa gräset med gräsklippare.


Trimma gräset med trimmern.


Röja sly kring staketet.


Rensa skräp från strand och området.


Borra hål i trädgårdssten, och använd som sänke där luftslangar ligger för högt på C- bryggan.


Dra om luftslang vid A-bryggan.