Kalendarium

Eneby Båtklubb

Kalendariet i pdf-format kan öppnas här 

KALENDARIUM

VERKSAMHETÅRET 2019

ENEBY BÅTKLUBBArbetsplikterna börjar alltid kl. 09:00 och pågår till ca kl. 15:00

Sjösättning börjar alltid kl. 07:45


JANUARI

8  Tisdag  Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00


FEBRUARI

5  Tisdag  Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00


MARS

5  Tisdag  Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00

                 Arbetspliktslistor sammanställs och läggs ut på Båtunionens hemsida

                 Sjösättningslistorna läggs ut i klubbstugan6  Onsdag Årsmöte kl. 19:00

                  Konstitutionsmöte för nya styrelsen, direkt efter årsmötet


APRIL

2  Tisdag   Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 Lördag  Arbetsplikt 09:00 Y-bommar mm info kommer senare

28 Söndag Arbetsplikt 09:00 Y-bommar mm info kommer senare


MAJ

7  Tisdag  Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00


12 Söndag Sjösättning 07:45


18 Lördag  Sjösättning 07:45

19 Söndag Sjösättning 07:45

 

25 Lördag  Arbetsplikt Långö, OBS! 2 dagar

26 Söndag Arbetsplikt Långö, OBS! 2 dagar


25 Lördag  Arbetsplikt 09:00


JUNI

4  Tisdag   Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00


2   Lördag  Städdag för alla klubbens medlemmar 09:0021 Fredag  Midsommarfirande på Långö


JULI                  - - - - - - - - - - - - - -


AUGUSTI

13 Tisdag Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00

17  Lördag  Kräftskiva på Långö


20 Tisdag   Torrsättningslistor läggs ut i klubbstugan


24 Lördag  Arbetsplikt 09:00

25 Söndag Arbetsplikt 09:00


SEPTEMBER


3  Tisdag   Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00


7   Lördag  Arbetsplikt 09:00

8   Söndag Arbetsplikt 09:00


14 Lördag  Arbetsplikt 09:00

15 Söndag Arbetsplikt 09:00


22 Söndag Torrsättningslistor samlas in och sammanställs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                   KOMMANDE!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OKTOBER

1  Tisdag   Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00


5   Lördag  Torrsättning 07:45

6   Söndag Torrsättning 07:45


12 Lördag  Torrsättning 07:45

13 Söndag Torrsättning 07:45


19 Lördag  Torrsättning 07:45

20 Söndag Torrsättning 07:45


26 Lördag  Arbetsplikt 09:00, Y-bommar och förtöjningar tas upp 

27 Söndag Arbetsplikt 09:00, luftslangar och staket

27 Söndag Städdag för alla klubbens medlemmar 09:00


NOVEMBER

5  Tisdag   Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00


DECEMBER

3  Tisdag   Styrelsemöte Klubbstugan kl. 19:00