Kalendarium 2020

Eneby Båtklubb

Kalendariet för 2020 i pdf-format kan öppnas här 

KALENDARIUM 

2020JANUARI

14  Tisdag  Styrelsemöte Klubbhuset

kl. 19:00


26 Söndag Saneringsmöte för berörda


FEBRUARI

4  Tisdag  Styrelsemöte

Klubbhuset kl. 19:00


MARS

3  Tisdag  Årsmöte kl. 19:00

Solåkrabyn


Konstitutionsmöte för nya styrelsen,

direkt efter årsmötet


APRIL

7  Tisdag   Styrelsemöte

Klubbhuset kl. 19:00


25 Lördag  Arbetsplikt 09:00-14:00

(Y-bommar och bryggor)


26 Söndag Arbetsplikt 09:00

(Y-bommar och bryggor)


25-26 Förarintyg

(föranmälan senast 12 april)


MAJ

5  Tisdag  Styrelsemöte

Klubbhuset kl. 19:00


9 Lördag   Sjösättning 07:45

10 Söndag Sjösättning 07:45

16 Lördag  Sjösättning 07:45

17 Söndag Sommarstäd 09:00.

Obigatoriskt med sommar

alternativt höst. Anmälan!

23 Lördag  Arbetsplikt kl. 09:00

Allt pallmaterial flyttas från staketet)

24 Söndag Arbetsplikt kl. 09:00

23-24 Långö Arbetsplikt kl. 09:00 


JUNI

2  Tisdag   Styrelsemöte

Klubbhuset kl. 19:00


19 Fredag MIdsommarafton LÅNGÖ


JULI                                     


AUGUSTI

11 Tisdag Styrelsemöte

Klubbhuset kl. 19:00


22  Lördag  Kräftskiva på Långö


29 Lördag  Arbetsplikt 09:00


30 Söndag Arbetsplikt 09:00


SEPTEMBER


8  Tisdag   Styrelsemöte

Klubbhuset kl. 19:00


12 Lördag Eventuell torrsättningsdag


för de som vill upp före oktober.


Max 12 båtar. Föranmäl. Bindade!


26   Lördag  Arbetsplikt 09:00


27   Söndag Arbetsplikt 09:00


OKTOBER


3   Lördag  Torrsättning 07:45


4   Söndag Torrsättning 07:456  Tisdag   Styrelsemöte


Klubbhuset kl. 19:00


10 Lördag  Torrsättning 07:45


11 Söndag Torrsättning 07:45


17 Lördag  Torrsättning 07:45


18 Söndag Torrsättning 07:45


24 Lördag  Arbetsplikt 09:00,

(Y-bommar och förtöjningar tas upp)


25 Söndag Arbetsplikt 09:00,

(Y-bommar och förtöjningar tas upp) 


31 Lördag Städdag för alla

klubbens medlemmar 09:00

Obligatoriskt med sommar

alternativt höst. Anmälan!NOVEMBER

3  Tisdag   Styrelsemöte

Klubbhuset kl. 19:00


DECEMBER

8 Tisdag  Styrelsemöte

Klubbhuset kl. 19:00