Kalendarium 2021

JANUARI

Tisdag 12 Styrelsemöte kl. 19:00 i klubbhuset

FEBRUARI

Tisdag 02 Styrelsemöte kl. 19:00 i klubbhuset

Lördag & Söndag 20-21 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Rivning av gamla bryggan

Lördag & Söndag 27-28 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Rivning av gamla bryggan

MARS

Tisdag 02 Styrelsemöte 19:00 i Klubbhuset

Lördag & Söndag 20-21 Arbetsplikt 09:00-15:00; Renovera flytblocken

Lördag & Söndag 27-28 Arbetsplikt 09:00-15:00; Renovera flytblocken

APRIL

Tisdag 06 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

Lördag & Söndag 10-11 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Bygga prefabricerade bryggdelar
Lördag & Söndag 17-18 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Montera ihop bryggdelarna
Lördag & Söndag 24-25 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Sätta bryggan på plats

MAJ

Lördag 1; Extra insatt arbetsdag för att få Y-bommarna på plats. Anmäl till Pia!

Söndag 2; Sjösättning, samling kl. 07:45

Tisdag 04 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

Lördag 8; Sjösättning, samling kl. 07:45
Söndag 9; Sjösättning, samling kl. 07:45

Onsdag 12; Onsdagsseglingarna börjar, samling kl. 17:30 (pågår till 6 okt)

Onsdag 12, kl. 18:00-20:00; Styrelseledamöter finns på plats vid klubbhuset varje onsdag under säsongen, från och med detta datum för frågor och kontakt.

Lördag 29 Arbetsplikt
Söndag 30 Arbetsplikt

– – – – –

JUNI
Tisdag 01 Årsmöte kl. 19:00; hålls utomhus på båtklubbens område!

Konstitutionsmöte för nya styrelsen omedelbart efter årsmötet

Lördag 05 Arbetsplikt, Långö
Söndag 06 Arbetsplikt, Långö

Lördag 05; Städdag, en av två dagar obligatorisk, samling kl. 09:00

Städdagen är framskjuten, ingen dag ännu fastställd. 

(Den andra är i november, Söndag 07)

Fredag 25; Midsommarfirande på Långö

JULI SOMMARUPPEHÅLL

AUGUSTI

Tisdag 10; Styrelsemöte 19:00; klubbhuset

Lördag 21; Kräftskiva på Långö

Lördag & Söndag 14-15;  Arbetsplikt; samling kl. 09:00; PRELIMINÄRT!

Lördag & Söndag 28-29; Arbetsplikt; samling kl. 09:00

SEPTEMBER
Tisdag 07; Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

Lördag & Söndag 11-12; Arbetsplikt, samling kl. 09:00; PRELIMINÄRT!

Lördag & Söndag 18-19; Arbetsplikt 09.00 – 15.00

Lördag & Söndag 25-26; Arbetsplikt 09.00 – 15.00; PRELIMINÄRT!

OKTOBER

Tisdag 05; Styrelsemöte 19:00; Klubbhuset

Onsdag 06; samling kl. 17:30; sista onsdagsseglingen för säsongen

Onsdag 06, 18:00-20:00; Sista gången för säsongen som styrelseledamöter finns vid klubbhuset.

Lördag & Söndag 09-10; Torrsättning; Samling kl. 07:45

Lördag & Söndag 16-17;  Torrsättning, samling kl. 07.45

Lördag & Söndag 23-24; Torrsättning, samling kl. 07.45

Lördag & Söndag 30-31; Arbetsplikt 09.00 – 15.00; Y-bommar och förtöjningar tas ur vattnet

NOVEMBER

Tisdag 02 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

Söndag 07; Städdag för alla klubbens medlemmar 09.00 – 15.00

En av två dagar är obligatorisk, den första är Juni 05)

DECEMBER

Tisdag 07 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

JANUARI 2022

Tisdag 11 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

FEBRUARI 2022

Tisdag 01 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

MARS 2022

Tisdag 01 Årsmöte 19:00
Konstitutionsmöte för nya styrelsen omedelbart efter årsmötet