Styrelsen

Eneby Båtklubb


Förtroendeuppdrag i klubbenStyrelseuppdrag 2019 

 

Ordförande

Stefan Andersson 

stefan.andersson@enebybk.se

073-823 22 17


Ansvarsområden:

Kontakt med myndigheter

Planera framtida verksamhet

Försäkringsfrågor

Ö-fogde (tills. med Kenneth Frisk)

Truckförare

Hemsidan (tills. m Pia Mykkänen)

 

Kassör

Pia Mykkänen 

pia.mykkanen@enebybk.se

076-168 31 44


Ansvarsområde:

Bas-K

Hemsidan (tills. m Stefan Andersson)

 

Sekreterare / Miljöansvarig

Maria Holmberg 

maria.holmberg@enebybk.se

072-523 99 30


Vice ordförande

Åke Nord 

ake.nord@enebybk.se

070-328 85 86


Ansvarsområde:

Hamnområdet Yttereneby 

Brandskyddsansvarig


Hamnfogde / Brandskydd Eneby

(tills. m Hendrik Altink)

Patrik Montenius

patrik@jhf.se

076-345 85 45


Sjösättnings / Upptagningsansvarig

(tills. med Stefan Andersson)

Thomas Geiger

thom.geiger@icloud.com

070-846 61 06

 

Hamnfogde / Brandskydd Eneby

(tills. m Patrik Montenius)

Hendrik Altink 

hendrik@altink.se

070-3236722


Ansvarsområde:

Hamnområdet Yttereneby

Brandskyddsansvarig

 

Medlemsansvarig / Nycklar

Indrek Parts

indrek.parts@enebybk.se

076-081 20 68


Ansvarsområde:

Bryggansvarig

Medlemsansvarig

Brickor/Nycklar


Kenneth Frisk

Öfogde

070-888 72 58


Ledamot

Stefan Grundemark

stefan.grundemark@gmail.com

073-595 28 52


Ansvarsområde:

Nyhetsbrev


  

Övriga förtroendeuppdrag


Valberedningen


Anders Lärka 

anders.larka@hotmail.com

070-653 98 29


Roger Mattsson

rpemattsson@gmail.com

070-9323489


Revisorer


Hans Voss


Kerstin Appel

0708-58 55 70