Styrelsen

Eneby Båtklubb

Styrelseuppdragen i pdf-format


Förtroendeuppdrag i klubbenStyrelseuppdrag 2019 

 

Ordförande

Kenneth Frisk MÖLNBO

kenneth59frisk@gmail.com

070-888 72 58

Ansvarsområden:

Kontakt med myndigheter

Planera framtida verksamhet

Försäkringsfrågor

Ö-fogde.

 

Kassör

Pia Mykkänen SÖDERTÄLJE

pia.mykkanen@enebybk.se

076-168 31 44

Ansvarsområde:

Bas-K

 

Sekreterare

Maria Holmberg STJÄRNHOV

maria.holmberg@enebybk.se

072-523 99 30

Ansvarsområde:

Miljöfrågor


Vice ordförande

Stefan Grundemark JÄRNA

stefan.grundemark@enebybk.se

073-595 28 52

Ansvarsområde:

Hemsidan


Ledamot

Paul Boutros SÖDERTÄLJE

paul.boutros@enebybk.se

073-65 96 888

Ansvarsområde:

Arbetsplikt

 

Ledamot

Hendrik Altink JÄRNA

hendrik@altink.se

070-3236722

Ansvarsområde:

Hamnområdet Yttereneby

Brandskyddsansvarig

 

Ledamot

Indrek Parts JÄRNA

indrek.parts@enebybk.se

076-081 20 68

Ansvarsområde:

Bryggansvarig

Medlemsansvarig

Brickor/Nycklar


Suppleant

Åke Nord JÄRNA

ake.nord@enebybk.se

070-328 85 86

Ansvarsområde:

Hamnområdet Yttereneby 

Brandskyddsansvarig


Suppleant 

Erja Mattsson JÄRNA

erja.mattsson@enebybk.se

073-333 78 55

Ansvarsområde:

Vaktplikten

  

Övriga förtroendeuppdrag


Valberedningen


Anders Lärka HÖLÖ

anders.larka@hotmail.com

070-653 98 29


Roger Mattsson

rpemattsson@gmail.com

070-9323489


Revisorer


Hans Voss


Kerstin Appel

0708-58 55 70

 

Sjö-/torrsättning

Stefan Andersson JÄRNA

stefan.andersson@enebybk.se

073-823 22 17

Ansvarsområde:

Ö-fogde

Truckförare