Långö

Välkommen till Långö

 

Eneby Båtklubb arrenderar en bit av Långö, sydväst om Mörkö, som sin klubbholme. Där finns plats för ca 30 båtar, bastuflotte, grill, möjlighet till camping, sophus och toaletter. Färskvatten saknas.

För att alla ska trivas krävs att samtliga besökare använder sitt förnuft.

Följ pilarna så finner du torrtoaletten
När du grillat färdigt så töm kvarvarande grillkol i vattnet i viken
Tänk på brandfaran
I soptunnorna ska endast hushållssopor slängas
Ved till bastun tar du med dig

Ta gärna en promenad på vår fina ö, men var rädd om den!

Vår Ö-fogde heter Kenneth Frisk. Om du har några frågor, kontakta gärna honom.

Tel. 070-888 72 58