Om Eneby Båtklubb

Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km söder om Södertälje.

Eneby Båtklubb bildades 1978 och har ca 175 medlemmar.

Eneby Båtklubb är ansluten till Sörmlandskustens Båtförbund och därmed anslutet till Svenska Båtunionen.

Eneby Båtklubb är en ideell allmännyttig båtlivsfrämjande förening.


KLUBBENS ÄNDAMÅL


Eneby Båtklubbs ändamål är att främja konsten att hantera fritidsbåtar, väcka och höja intresset för sjön och sjösporten.

Klubben skall stödja dess medlemmar samt verka för goda hamn- och uppläggningsmöjligheter för medlemmarnas båtar.

Eneby Båtklubb har en styrelse på nio personer varav sju ordinarie medlemmar samt två suppleanter. Klubben har ett allmänt årsmöte i februari samt månatliga styrelsemöten första tisdagen i månaden.

Eneby Båtklubb arrenderar marken och rätten att disponera vattnet för bryggor av Södertälje kommun.

Information till medlemmarna sker genom utskick med post, via e-mail samt på vår hemsida.Adress:

Eneby Båtklubb

Box 81

151 21 SÖDERTÄLJE