Arbetsplikten

Eneby Båtklubb

ARBETSPLIKT 2019


Se kalendariet!

För att registrera dig, 

gå in på Båtunionen BAS!

För arbetshelgen gäller bland annat: 


  • Nytt staket ska byggas från grinden ner till ån.

           

  • Färdigställande av "bubblet" under bryggorna.