Verksamheten

Eneby Båtklubb


Eneby Båklubb bildades 1978 och den har ca 160 medlemmar.


Klubben är ansluten till Sörmlandskustens Båtförbund och är därmed ansluten till Svenska Båtunionen.


För att hålla kostnaderna för båtlivet på rimlig nivå för medlemmarna, drivs verksamheten helt på ideell bas. Vilket förutsätter att alla hjälps åt.


Styrdokumenten för klubben är ”Stadgar för Eneby Båtklubb” och ”Ordningsregler för Eneby Båtklubb”.


Stadgar beslutas/ändras på årsmöte.


Ordningsregler uppdateras löpande och beslutas/ändras av styrelsen för EBK och meddelas på medlemsmöten och hemsida.


Det är varje medlems skyldighet att informera sig om gällande stadgar och ordningsregler.


Är du osäker i något sammanhang? – Fråga funktionärer och övriga medlemmar!