Avgifter

Medlemsavgifter 2020

Inträdesavgift: 700 kr engångsavgift
Medlemsavgift: 900 kr / år
Bryggplats: 550 kr (Båtbredd+50cm x 550) / säsong
Vinterplats: 55 kr / kvm (båtbredd+50cm, båtlängd+50cm) / säsong
Torr/sjösättning: 500 kr / gång
Ramp: 350 kr / säsong (trailare som tar med båt hem)
Långövän: 100 kr / år
Ej sjösatt båt: År 1 kvm, år 2 x 2, år 3 2×2. T ex År 1: 1000 kr, År 2. 2000 kr, År 3: 4000 kr
Omflyttning av båt på land: 900 kr
Bricka: 100 kr / st