Bas Förbund logo

Avgifter

Medlemsavgifter 2024

Inträdesavgift: 1000 kr
Medlemsavgift: 1000 kr / år
Tagg: 100 kr
Bryggplats: Båtbredd i meter + 0,5 meter x 650 kr
Vinter/sommar på land: 65 kr/kvm;  Båtbredd i meter + 0,5 meter x  båtlängd i meter + 0,5 meter
Rampavgift: 500 kr
Trucklyft per lyft vid ordinarie dagar: 500 kr / gång
Trucklyft per lyft utanför ordinarie dagar: 1. 500 kr / gång
Långövän: 300 kr / år
Ej sjösatt båt: År 1 kvm, år 2 x 2, år 3 2×2. T ex År 1: 1000 kr, År 2. 2000 kr, År 3: 4000 kr
Extralyft / Omflyttning av båt på land: 1.500 kr