Klubben

Eneby Båtklubb

Eneby Båtklubb är en ideell förening. Det innebär att den vilar på alla medlemmas frivilliga insatser. Därigenom kan kostnaderna hållas nere. Klubben följer också sedvanlig föreningsplaxis med vald styrelse, årsmöte mm.