Bas Förbund logo

Långö

Välkommen till Långö

Långö ligger sydväst om Mörkö, på 58 54.350N, 17 39.633E, och Eneby Båtklubb arrenderar en bit av ön,  som sin klubbholme. Där finns plats för ca 30 båtar, bastuflotte, grill, möjlighet till camping, sophus och toaletter. Den ligger 8.33 nm från hemmahamnen. Färskvatten saknas.

För att alla ska trivas krävs att samtliga besökare använder sitt förnuft.

Följ pilarna så finner du torrtoaletten.
När du grillat färdigt så töm kvarvarande grillkol i vattnet i viken.
Tänk på brandfaran.
I soptunnorna ska endast hushållssopor slängas.
Ved till bastun tar du med dig.

Ta gärna en promenad på vår fina ö, men var rädd om den!

Man kan bli Långövän om man tillhör en annan båtklubb. Detta kostar 500 kr per år.

Vår Ö-fogde heter Kenneth Frisk. Om du har några frågor, kontakta gärna honom.

Tel. 070-888 72 58