TBT-saneringen

Under det kommande året (2020) måste vi sanera våra båtar från TBT!

Från styrelsens sida har en Utfasningsplan nu (20190830) skickats in till Södertälje Kommuns Miljökontor. Det är ett av kraven kommunen har på oss. I planen framgår hur vi tänker att saneringen av våra båtar ska gå till.

Förutsatt att kommunen (Miljökontoret) godkänner vår plan händer följande:

1. Denna höst kommer en mätning av TBT-förekomst ske på våra båtar.

Trots att vi beskriver mätningen i utfasningsplanen som obligatorisk kan vi självklart inte kräva att varje båtägare accepterar detta. Mätningen kommer att kosta varje båtägare 500 kr. Det finns några tydliga undantag från mätningen. Dessa redovisas noggrant i Utfasningsplanen. Vissa sammanfaller med undantag för sanering, andra inte. Det gäller bland annat:

De båtar som är byggda 1996 och senare.

De båtar som uppenbarligen saknar bottenfärg.

Alla träbåtar är undantagna.

De båtar där ägaren trovärdigt går i god för att denne kommer att sanera sin båt under 2020.

2. Under 2020 behöver ett saneringsarbete ske på de båtar som inte är undantagna. Detta gäller där mätning visat TBT-förekomst, alternativet där ägaren försäkrat genomföra sanering, utan mätning.

Saneringen kan i grova drag ske på dessa sätt:

Traditionellt med skrapa.

Slipning

Blästring

Särskilt viktigt är att färgresterna omhändertas på betryggande sätt. Styrelsen kommer att återkomma kring dessa förfaranden under denna höst.

Vi har ingen anledning att tro att kommunen inte skulle godkänna vår plan, men skulle det finnas delar de vill ha förtydliganden eller förändringar i kommer vi snarast återkomma om detta och vad detta eventuellt skulle innebära för förändringar konkret för medlemmarna.

Hur ska man nu göra med bottnen? Läs gärna denna informationsbroschyr från Transportstyrelsen.

Öppna
Läs vår inlämnade Utfasningsplan i PDF-format här.

För den som vill veta mer om vad TBT är, här är en artikel på Wikipedia!

Vill du slippa havstulpanerna så kan du få bra koll på när de brer ut sig via HAVSTULPAN-VARNINGEN

Här kan du läsa om Segling och Båtliv´s beskrivning av TBT!

Vilka bottenfärger är godkända?

Läs på kemikalie-inspektionens hemsida här!

Öppna