Bas Förbund logo

TBT-saneringen

Allmänt om läget

De allra flesta båtar på vår klubb har mätts för TBT. Vid den stora genomgången hösten 2019 visade det sig att det var ett 20-tal båtar som hade för höga värden av denna giftiga tennförening. Detta av totalt runt 200 båtar. Några av dem med för höga värden har nu sanerats, medan en del andra fortfarande har detta kvar.

Deadline för sjösättning av båtar med konstaterad förhöjda halter av TBT, och även omätta båtar, har skjutits fram ett år. Så det som gäller för närvarande är att våren 2022 måste alla båtar ha mätts och de som visat sig haft för höga värden ha sanerats för att få sjösättas.

Det är för detta ändamål som vi har ett antal saneringsbäddar på området, intill staketet mot berget, med ett särskild iordningställt underlag och väl inklädda båtar. Markmaterialet kommer att omhändertas som särskilt riskavfall, när saneringarna är avslutade. Dessutom kommer det avfall som skapas för varje enskild båt, omhändertas, enligt särskilda regler.

Sedan den stora genomgången 2019 har vissa båtar tillkommit, och andra försvunnit, som brukligt är.  Detta gör att det aktuella läget kring TBT-läget ständigt behöver uppdateras. Så att fortsätta testa båtar som har en tillhörighet inom klubben kommer troligtvis att behöva ske åtminstone någon gång per säsong de närmsta åren. Det gäller då primärt nytillkomna båtar, och/eller där statusen när det gäller TBT är oklar av andra skäl. Några få båtar kom exempelvis inte av olika anledningen med i den stora test-genomgången.

Styrelsen skickade in en utfasningsplan till Södertälje Kommuns Miljökontor, hösten 2019 på anmaning av kommunen (miljökontoret).  I planen framgår hur vi tänker oss att saneringen av våra båtar ska gå till.  Denna plan har miljökontoret inte haft några invändningar emot.

Kostnaden för TBT-testning för den enskilde båtägaren har kommit att kosta 400 kr och för att få ett enskilt intyg tillkommer 250 kr. Dessa prisnivåer kommer troligen kunna hållas  framöver också.

Undantag för mätningen är dessa:

  • Båtar byggda 1996 eller senare.
  • Båtar som uppenbarligen saknar bottenfärg. (Primärt mindre båtar som jollar, kanoter och dagstursbåtar)
  • Träbåtar. (Det finns hittills inget känt sätt att hantera en eventuell TBT-sanering av träbåtar.

Vid sanering

Saneringen kan i grova drag ske på sätt beskrivna nedan. Särskilda instruktion finns på annan plats.

Traditionell skrapning

Fördel att använda färgborttagningsmedel. Detta gör färgen blöt och tung, dammar inte och sprider sig i luften utan faller lättare ner på underlaget, (utlagd presenning) i samlad form.

Slipning

Måste göras med mask och dammsugare kopplade till maskinen. Klubben har för ändamålet både effektiva masker och dammsugare som klarar mycket fina partiklar. Kan behöva göras i slutfasen när båten blivit traditionellt renskrapad.

Blästring

Får endast ske med rätt kompetens. Det finns en aktuell förfrågan från några båtägare att gå ihop för att samordna en insats från ett särskilt företag. Mycket för att kunna pressa priset. Vid intresse, kontakta någon i styrelsen.

Vidare information

Regler om båtbottenfärg från Transportstyrelsen finns HÄR!

Informationsbrochyren från Transportstyerelse om bottenmålning finns   HÄR!

För den som vill veta mer om vad TBT är, en artikel från Wikipedia finns  HÄR!

Vill du slippa havstulpanerna så kan du få bra koll på när de brer ut sig via skärgårdsstiftelsens ”Havstulpanvarningen”. Läs  HÄR!

Råd om bottenmålning nu och framåt från Kemikalieinspektionen finns HÄR!

Läs gärna också ett inlägg i diskussionen om spärrfärger HÄR!