Styrelse m fl

Styrelsen

 • Stefan Andersson
  Ordförande 
  073-823 22 17
  stefan.andersson@
  enebybk.se
  Ansvarsområden:
  Kontakt med myndigheter
  Planera framtida verksamhet
  Försäkringsfrågor
  Ö-fogde (tills m Kenneth Frisk)
  Truckförare
  Hemsidan (tills. m Pia Mykkänen)

 • Åke Nord
  Vice Ordförande
  070-328 85 86
  ake.nord@enebybk.se
  Ansvarsområden:
  Hamnområdet Yttereneby Brandsskyddsansvarig

 • Maria Holmberg
  Sekreterare / Miljöansvarig
  072-523 99 30
  maria.holmberg@
  enebybk.se

 • Pia Mykkänen
  Kassör
  076-168 31 44
  pia.mykkanen@enebybk.se
  Ansvarsområde:
  Bas-K
  Hemsidan
  (tills. m Stefan Andersson)

 • Patrik Montenius
  Hamnfogde/Brandskydd
  (tills. m Hendrik Altink)
  076-345 85 45
  patrik@jhf.se

 • Thomas Geiger
  Sjösättning/
  Upptagningsansvarig

  (tills m Stefan Andersson)
  070-846 61 06
  thom.geiger@icloud.com

 • Hendrik Altink
  Hamnfogde/ Brandskydd     
  (tills m Patrik Montenius)
  070-323 67 22
  hendrik@altingk.se

 • Indrek Parts
  Medlemsansvarig   
  076-081 20 68
  indrek.parts@enebybk.se
  Ansvarsområden:
  Bryggor
  Nycklar/Brickor

 • Stefan Grundemark
  Ansvarig Nyhetsbrev   
  0735-952 852
  stefan.grundemark@
  gmail.com