Bas Förbund logo

Styrelse m fl

Styrelsen

 • Stefan Andersson
  Ordförande 
  073-823 22 17
  stefan.andersson@enebybk.se
  Särskilda ansvarsområden:
  Ö-fogde (tills m Kenneth Frisk)
  Truckansvarig / Sjö-Torrsättning
  (Tillsammans med Thomas Geiger)

 • Åke Nord
  Vice Ordförande
  070-328 85 86
  ake.nord@enebybk.se
  Särskilda ansvarsområden:
  Miljö / Brandskydd

 • Pia Mykkänen
  Sekreterare
  076-168 31 44
  pia.mykkanen@
  enebybk.se
  Särskilda ansvarsområden:
  Bas-K

 • Indrek Parts
  Kassör / Medlemsansvarig
  076-081 20 68
  indrek.parts@enebybk.se
  Särskilda ansvarsområden:
  Bryggor
  Nycklar/Brickor

 • Patrik Montenius
  Hamnfogde / brandskydd
  076-345 85 45
  patrik@jhf.se

 • Thomas Geiger
  Truckansvarig

  Sjösättning/Upptagning
  (tills m Stefan Andersson)
  070-846 61 06
  thom.geiger@icloud.com

 • Hendrik Altink
  Hamnfogde/ Brandskydd     
  (tills m Patrik Montenius)
  070-323 67 22
  hendrik@altink.se

 • Marijke (Mirre) Hammenstad
  Vakt- och arbetsplikten 
  070-898 81 80
  mirre.hammenstad@enebybk.se

 • Stefan Grundemark
  Hemsidan / Nyhetsbrev   
  0735-952 852
  stefan.grundemark@gmail.com