Bas Förbund logo

Båtrustning

Båtrustning

Vårrustningen är vanligen en trevlig syssla, den består av hälften arbete och hälften

båtsnack.

Men man kan lätt råka i onåd hos de kringliggande båtgrannarna om du t.ex. sätter

igång och torrslipar samtidigt som andra skall måla eller fernissa.

Regeln är slipa före och måla efter lunch.

Brand är något vi till varje pris skall skydda oss emot. Var därför försiktig med eldfarliga produkter.

Tänk på att trasor som har varit kontakt med vissa produkter kan självantända på grund av värmeutveckling.

El-element är förbjudna att användas i båten.

Om du skall utföra arbeten ombord som fodrar värme skall du kontakta styrelsen/ brandskyddsansvarig.

Använd endast el-materiel som är godkänt för utomhusbruk.

Låt inga sladdar ligga kvar på marken när du lämnat båten.