Bas Förbund logo

Personuppgifter

Personuppgifter

Hantering av data i klubbens medlemsregister

Alla uppgifter Du lämnat kommer vi att registrera i klubbens medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för fördelning av båtplatser och för kommunikation med medlemmarna.

Registret är endast tillgängligt för ett par personer i styrelsen. Utdrag ur registret som platslistor, medlemsförteckning med mera distribueras till medlemmarna.

Varje medlem får en gång om året ett utdrag på all information för att vi skall kunna hålla registret aktuellt. Uppgiften om yrke använder vi endast för att fördela arbetsplikten till lämpligaste personer.

Data som rör medlemmar som lämnat klubben tas bort ur registret så snart alla eventuella fakturor är betalda, alla medlemmens båtar med mera är borta från klubbens område och alla nycklar är återlämnade.