Bas Förbund logo

Hänt under året

Detta har bland annat hänt på klubben under året och på arbetshelgerna

 

Styrelsemöten hålls kontinuerligt månatligen.

Årsmötet hölls i mars som brukligt är.

Arbetshelgen den 9:e och 10:e april kom alla Y-bommar på plats, nu med något bredare platser på vissa ställen. Slutarbeten på E-bryggan genomfördes.

Arbetshelgen den 23:e och 24:e april renoverades och lagades bryggor och det byggdes ett nytt rejält kajskydd. Klubbstugan och bajamajorna blev blev ordentligt genomstädade.

Ny sjövattenpump installerad och nytt sjövattenuttag på pumphuset.