Hänt under året

Detta har bland annat hänt på klubben under året och på arbetshelgerna

Marken runt klubbhuset är nu dränerad.

Ny trappa till dasset.

Räddningsstegarna är nu lagade.

Ny ledning till WC i klubbhuset.

Sly- och gräsröjning.

Demontering av lediga Y-bommar.

Röjning i mastskjulet.

Nedre planen har höjt.

Takfot på pumphuset.

Saneringsplatser har skapats.

Samtliga båtar har mätts för TBT.

Gamla båtar har rensats bort.

Brandsläckare har monterats upp.

Toatanken har grävts om.

Hyllor har byggts i förrådsskjulet.

Flera containrar  med skräp har körts bort.

Luftslangar har grävts ner.