Kalendarium 2021

JANUARI

Tisdag 12 Styrelsemöte kl. 19:00 i klubbhuset

FEBRUARI

Tisdag 02 Styrelsemöte kl. 19:00 i klubbhuset

Lördag & Söndag 20-21 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Rivning av gamla bryggan

Lördag & Söndag 27-28 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Rivning av gamla bryggan

MARS

Tisdag 02 Styrelsemöte 19:00 i Klubbhuset

Lördag & Söndag 20-21 Arbetsplikt 09:00-15:00; Renovera flytblocken

Lördag & Söndag 27-28 Arbetsplikt 09:00-15:00; Renovera flytblocken

APRIL

Tisdag 06 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

Lördag & Söndag 10-11 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Bygga prefabricerade bryggdelar
Lördag & Söndag 17-18 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Montera ihop bryggdelarna
Lördag & Söndag 24-25 Arbetsplikt 09:00 – 15:00; Sätta bryggan på plats

MAJ

Lördag 1; Extra insatt arbetsdag för att få Y-bommarna på plats. Anmäl till Pia!

Söndag 2; Sjösättning, samling kl. 07:45

Tisdag 04 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

Lördag 8; Sjösättning, samling kl. 07:45
Söndag 9; Sjösättning, samling kl. 07:45

Onsdag 12; Onsdagsseglingarna börjar, samling kl. 17:30 (pågår till 6 okt)

Onsdag 12, kl. 18:00-20:00; Styrelseledamöter finns på plats vid klubbhuset varje onsdag under säsongen, från och med detta datum för frågor och kontakt.

Lördag 29 Arbetsplikt
Söndag 30 Arbetsplikt

JUNI
Tisdag 01 Årsmöte kl. 19:00; hålls utomhus på båtklubbens område!

Konstitutionsmöte för nya styrelsen omedelbart efter årsmötet

Lördag 05 Arbetsplikt, Långö
Söndag 06 Arbetsplikt, Långö

Lördag 05; Städdag, en av två dagar obligatorisk, samling kl. 09:00

Städdagen är framskjuten till lördagen den 19 juni! Hoppas många kommer denna gång!! Kom-i-håg att anmäla er!

(Den andra är i november, Söndag 07)

Fredag 25; Midsommarfirande på Långö

JULI SOMMARUPPEHÅLL

AUGUSTI

Tisdag 10; Styrelsemöte 19:00; klubbhuset

Lördag 21; Kräftskiva på Långö

Lördag & Söndag 14-15;  Arbetsplikt; samling kl. 09:00; PRELIMINÄRT!

Lördag & Söndag 28-29; Arbetsplikt; samling kl. 09:00

SEPTEMBER
Tisdag 07; Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

Lördag & Söndag 11-12; Arbetsplikt, samling kl. 09:00; PRELIMINÄRT!

Lördag & Söndag 18-19; Arbetsplikt 09.00 – 15.00

Lördag & Söndag 25-26; Arbetsplikt 09.00 – 15.00; PRELIMINÄRT!

OKTOBER

Tisdag 05; Styrelsemöte 19:00; Klubbhuset

Onsdag 06; samling kl. 17:30; sista onsdagsseglingen för säsongen

Onsdag 06, 18:00-20:00; Sista gången för säsongen som styrelseledamöter finns vid klubbhuset.

Lördag & Söndag 09-10; Torrsättning; Samling kl. 07:45

OBS! Tidigare angiven helg 16-17 är struken!

Lördag & Söndag 23-24; Torrsättning, samling kl. 07.45

Lördag & Söndag 30-31; Arbetsplikt 09.00 – 15.00; Y-bommar och förtöjningar tas ur vattnet

. . . . . . . . . .

NOVEMBER

Tisdag 02 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

Söndag 07; Städdag för alla klubbens medlemmar 09.00 – 15.00

En av två dagar är obligatorisk, den första är Juni 05)

DECEMBER

Tisdag 07 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

JANUARI 2022

Tisdag 11 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

FEBRUARI 2022

Tisdag 01 Styrelsemöte 19:00 klubbhuset

MARS 2022

Tisdag 01 Årsmöte 19:00
Konstitutionsmöte för nya styrelsen omedelbart efter årsmötet