Bas Förbund logo

Kalendarium 2023

SEPTEMBER

LÖRDAG 16; ARBETSPASS

SÖNDAG 17; ARBETSPASS

***************************

OKTOBER 

LÖRDAG 14; ARBETSPASS

SÖNDAG 15; ARBETSPASS

LÖRDAG 7 – SÖNDAG 22; TORRSÄTTNING

LÖRDAG 28; SAMKVÄM-STÄDDAG

NOVEMBER

LÖRDAG 18; ARBETSPASS

SÖNDAG 19; ARBETSPASS