Förtöjning

Då våra båtar ligger vid brygga stor del av sin tid i vattnet, får förtöjningarna i hemmahamnen lätt hårda påfrestningar på exakt samma ställen dygn efter dygn under hela säsongen. När sedan höststormar kommer kan ett hårt slitet ställe vara det som gör att båten sliter sig.
Något som kan ställa till stor skada både på den egna båten såväl som grannbåtar och bryggor. Och det blir svårt att få ut något på försäkringen om inte förtöjningen håller rimlig påbjuden standard. Därför är ett särskilda skydd mot nötning ett måste. Svaret är kaus och schackel. Bilden nedan föreställer linor med redan monterat kaus. Något som de flesta butiker som säljer båtmaterial tillhandahåller.
Med kauset förankrat i ett schackel, i infästningen i bryggan, klarar förtöjningen så mycket mer och håller för mycket nötning. Det går också väldigt lätt att se om förtöjningsgodset är helt. Det säger sig självt att en sliten tamp är mest sliten på nötningsstället som kan vara svårare att upptäcka.

Fjäder eller gummidämpare ska också finnas på samtliga förtöjningstampar. Dessa måste ha sträckmån att klara att ryck inte uppstår vid hård belastning. Fjädrar ska säkras med tillräckligt lång kedja. Mät fjäderns längd och lägg till den bit där den ligger dubbel med lite råge. Gummidämpare ska ha tillräckligt många varv tamp virat runt sig. Det finns angivet vid köp, hur många varv som det ska vara.

 

Vid bryggorna med stolpar
Förtöjningsmaterialet

måste vara av tillräckliga dimensioner och avsedda för ändamålet. Tampar ska vara försedda med kaus med splits vid anslutning till schackel och fjäder och minst fyra stycken.

 

Låsning

med kätting eller vajer. Låt även den vara tillräckligt lång för att klara förtöjningarnas töjmån, så att den ej riskerar att upp någon belastning och orsaka ryck. Klä vid behov gärna kedjan med slang exempelvis för att förhindra nötning.

Fendrar är nödvändiga för att minska risken att din och din grannes båt skadas, vid oönskade situationer. Minst två på varje sida och där båten har störst bredd.

Avskiljande linor

är ett bra sätt att både kunna lägga till smidigare och utgör ett extra skydd mellan era båtar.

Stort vindfång

som de större båtarna har, kräver också rejälare tilltaget förtöjningsmaterial.

Tillfällig förtöjning

äger alla medlemmar rätt att göra av annan medlems båt vid behov, då i syfte att förhindra att båten sliter sig eller ligger och slår.

Undvik detta

Karbinhakar

Knopar

Trasigt gods

Dubbel lina genom ögla eller runt stolpe

Band istället för kedja vid fjäder

Vid Y-bommarna:

Förtöj

om möjligt båten som skissen visar, så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger på ca 40 cm från bryggan. Notera att riktningen på linorna måste dra åt olika håll. Är båten mindre kan bryggförtöjning också fungera där det finns ringar.

Avstånd

måste finns mellan Y-bom och båt, även med fendert. Skydda båt och bommar med minst två federtar på var sida i lämplig storlek.

Triangeln

på Y-bommen får förses med trallvirke, för att underlätta på- och iland-stigning. Detta sker helt på båtägarens initiativ och bekostnad.

Vintertid

Tag bort allt förtöjningsmaterial

Vi behöver skydda våra bryggor, särskilt inför vinter-säsongen. Ett sätt är att se till att allt förtöjningsmaterial tas bort. Tampar som hänger ner och frusit fast i isen kan lätt slita sönder brygginfästningar.

Vintern går också hårt åt dina förtöjningar. Så var rädd om dem och förvara dem väl.

Under den sista arbetsdagen under hösten kommer allt förtöjningsgods som inte är omhändertaget att plockas bort. Och därefter endast förvaras i skjulet osorterat.