Bas Förbund logo

Förtöjning

(Bilderna ligger till vänster på datorn, men längst ner på mobilen.)

 

Då våra båtar ligger vid brygga stor del av sin tid i vattnet, får förtöjningarna i hemmahamnen påfrestningar på exakt samma ställen dygn efter dygn under hela säsongen. När sedan höststormar kommer kan ett hårt slitet ställe vara det som gör att båten sliter sig. Något som kan ställa till stor skada både på den egna båten såväl som grannbåtar och bryggor. Och det blir svårt att få ut något på försäkringen om inte förtöjningen håller rimlig påbjuden standard. Därför är ett särskilt skydd mot nötning ett måste. Svaret är kaus och schackel. Bilden till vänster föreställer två linor med redan insplitsat kaus. Ett lämpligt alternativ för den som inte kan och vill göra egna splitsningsarbeten. Och något som de flesta butiker som säljer båtmaterial tillhandahåller. Välj gärna något överdimensionerad lina.

 

Med kauset förankrat i ett schackel, i infästningen i bryggan, klarar förtöjningen så mycket mer och håller för mycket nötning. Det går också väldigt lätt att se om förtöjningsgodset är helt. Det säger sig självt att en sliten tamp är mest sliten på nötningsstället som kan vara svårare att upptäcka. Tänk också på att dra åt schacklet hårt med verktyg. Annars är risken stor att det öppnar sig under säsongen.

 

Ryckdämpare i form av fjäder- eller gummidämpare ska också finnas på samtliga förtöjningsställen. Fjädrar ska säkras med tillräckligt lång kedja, som ska ligga parallellt med fjädrarna med egna schackel i båda ändarna. Dessa måste ha sträckmån att klara att ryck inte uppstår vid hård belastning. Mät fjäderns längd och lägg till den bit där den ligger dubbel med lite råge (För kapning av kedjor, låna gärna exempelvis en vinkelslip av klubben).

 

Gummidämpare ska ha tillräckligt många varv tamp virat runt sig. Det finns angivet vid köp, hur många varv som det ska vara. Läs igenom instruktionen så att linan också ligger på rätt sätt i ändarna. I annat fall kan dämparen slitas sönder.

 

Förtöj 30-40 cm från bryggan. Se till att båten inte går att dra in ända till bryggan. Förtöjningslinorna måste alltid vara minst fyra stycken, och sträckta vid förtöjningen. Fendrar är också nödvändiga för att minska risken att din och din grannes båt skadas. Minst två på varje sida och där båten har störst bredd.

 

Låsning kan ske med kätting eller vajer. Låt även den vara tillräckligt lång för att klara förtöjningarnas töjmån, så att den ej riskerar att upp någon belastning och orsaka ryck. Klä vid behov gärna kedjan med slang exempelvis för att förhindra nötning.

 

Vid bryggorna med stolpar är avskiljande linor ett bra sätt att både kunna lägga till smidigare och också skapa ett extra skydd mellan era båtar.
Vid Y-bommarna, förtöj om möjligt båten som skissen visar, så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger på ca 40 cm från bryggan. Notera att riktningen på linorna måste dra åt olika håll. Är båten mindre kan bryggförtöjning också fungera där det finns ringar.
Avstånd måste finns mellan Y-bom och båt, även med fendert. Skydda båt och bommar med minst två federtar på var sida i lämplig storlek.
Triangeln på Y-bommen får förses med trallvirke, för att underlätta på- och iland-stigning. Detta sker helt på båtägarens initiativ och bekostnad.
Vintertid Tag bort allt förtöjningsmaterial
Vi behöver skydda våra bryggor, särskilt inför vinter-säsongen. Ett sätt är att se till att allt förtöjningsmaterial tas bort. Tampar som hänger ner och frusit fast i isen kan lätt slita sönder brygginfästningar. Vintern går också hårt åt dina förtöjningar. Så var rädd om dem och förvara dem väl. Under den sista arbetsdagen under hösten kommer allt förtöjningsgods som inte är omhändertaget att plockas bort. Och därefter endast förvaras i skjulet osorterat.