Aktuellt

Corona-restriktionerna gör att vi kommer att hålla Årsmötet senare än normalt och utomhus, troligen på båtklubbens område. Preliminärt datum är Tisdagen den 1:a Juni kl. 19:00. Mer information kommer!

Vi har under våren 2021 ett stort pågående arbete med att bygga en ny brygga. (E-bryggan) Arbetet går utmärkt, och vi håller tidtabellen hittills. Framöver kommer det behöva fyllas på med folk till arbetshelgerna. Så kontakta Pia i styrelsen och anmäl er, ni som vet med er att ni har arbetsplikt att utföra för klubben. Är ni osäkra om ni har det eller inte kontakta i å fall Pia också, så kan ni få klarlagt hur det ligger till.