Bas Förbund logo

Verksamheten

Vår båtklubb är som alla andra båtklubbar beroende av att våra medlemmar löpande gör arbetsinsatser i form av både arbetsdagar och nattvaktspass. Och vi hoppas att alla våra medlemmar förstår och accepterar detta. Alternativet är att ha sin båt på en marina, där det finns anställd personal som sköter om driften. Det är dock helt andra kostnader förenade med det. Därför välkomnar vi dig som förstår och stödjer idén med en allmännyttig ideell förening som har som enda bärande idé att främja båtlivet, till en överkomlig kostnad och insats för den enskilde. Som medlem förutsätts du därför vilja bidra med dina kunskaper, erfarenheter och arbetsinsatser, likväl betala de avgifter som ytterst behövs för att hålla verksamheten igång. Och som vi strävar efter att hålla så låga vi bara kan.