Bas Förbund logo

Hänt år 2021

Detta har bland annat hänt på klubben under året och på arbetshelgerna under 2021

 

Onsdagsseglingar under hela sommarsäsongen.

Marken runt klubbhuset är nu dränerad.

Ny trappa till dasset har byggts.

Ny ledning till WC i klubbhuset och omgrävd toatank.

Demontering av lediga Y-bommar.

E-bryggan har genomgått en totalrenovering.

Mastkranen har byggts om.

Mastkärra har tillkommit.

Saneringsbäddar har anlagts (10 st).

Röjning i mastskjulet.

Nedre planen har höjt genom utfyllnadsmaterial.

Takfot på pumphuset har byggts.

Samtliga båtar har mätts för TBT.

Gamla båtar har rensats bort.

Brandsläckare har monterats upp.

Hyllor har byggts i förrådsskjulet.

Flera containrar  med skräp har körts bort.

Luftslangar har grävts ner mellan klubbhuset och strandkanten.

Förtöjningarna har blivit så mycket bättre.

Vassen har blivit klippt.

Sedvanligt underhålls- och reparationsarbeten har utförts i hemmahamnen och på Långö. Såsom slyröjning och gräsklippning, räddningsstegar lagade.